FYSIOTHERAPIE
De fysiotherapeut is de deskundige van ons dagelijks bewegen. Bij hem of haar kan je terecht voor behandeling van allerlei klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.
Voordat ik ga behandelen voeren we eerst een gesprek en daarna ga ik u onderzoeken. Als u zonder verwijzing van de huisarts komt stellen we eerst vast of er een indicatie is voor fysiotherapie. Daarna vind er een onderzoek plaats op basis van de gegevens die uit ons gesprek zijn gekomen. Het onderzoek bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een bewegingsonderzoek. Tot slot vat ik de onderzoeksresultaten voor u samen en overleggen we hoe we het behandelplan vorm gaan geven. Hierbij houd ik vast aan de richtlijnen die ingesteld zijn door de beroepsgroep. Meestal krijgt u aan het einde van de eerste sessie al wat oefeningen mee die u thuis kunt doen.

De behandeling

Ieder behandelplan is maatwerk. Persoonlijke aandacht en zorgvuldigheid vind ik belangrijk. Dit is de reden waarom ik ervoor gekozen heb om mijn behandelingen iets ruimer in te delen. Ik heb gekozen voor 40 minuten per behandeling, hierbij denk ik u het beste te kunnen helpen.
De behandeling bij NeV health 'n sports bestaat altijd uit een multimodale aanpak. De combinatie bestaat uit 2 of meer onderdelen, te weten : oefentherapie, taping, myofaciale therapie, manuele verrichtingen/mobilisaties of/en dry needling.

TARIEVEN 2023

Zitting fysiotherapie € 37.00
Zitting fysiotherapie aan huis
€ 42.50
Screening € 12.00
Intake en Onderzoek € 40.50
Eenmalig onderzoek € 45.00
Tele-Health € 37.00
Niet nagekomen afspraak of afmelding binnen 12 uur 75%
Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie kunt u rekenen op een gehele vergoeding. Een verwijzing is niet noodzakelijk, u kunt direct bij NeV health 'n sports terecht.
NeV health 'n sports heeft contracten met alle zorgverzekeraars.